Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

vítáme Vás v internetovém obchodě http://svatebni-dekorace-pce.cz

 

Podmínky nákupu

 

Zboží objednané z našeho e-shopu, které je skladem, expedujeme v pracovních dnech do 48 hodin, zboží které není skladem, expedujeme do 5 pracovních dnů. U zboží vyráběného na zakázku bude kupující o termínu dodání informován. V případě, že nebudeme moci objednávku realizovat, bude zákazník neprodleně informován.

 

1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
5. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://svatebni-dekorace-pce.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zavazuji se, že veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje je možno na výslovnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.

 

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučenou zásilku nebo balík (ne na dobírku, takový balík nebude přijat) na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu (neposílejte originál). Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.

 

Vrácení zboží

 

Kupující má právo §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi (např. faktura, dodací list, dobírková účtenka) v uvedené lhůtě poslat zpět (určující je datum odeslání). Prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky za vrácené zboží, kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Reklamace zboží

 

S případnou reklamací se obracejte telefonicky na tel: +420775014781 nebo elektronickou poštou (emailem) na svatebnidekoracepce@seznam.cz. 

Při reklamaci je třeba uvést důvod reklamace (popis závady) a reklamované zboží po domluvě zaslat prodejci v původním obalu, včetně dokladů a příslušenství.

Z hlediska minimálního množství reklamací se ji pokusíme vyřídit v co nejkratším časovém úseku. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. Je samozřejmostí, že doručení nového zboží zařídíme my a to na naše vlastní náklady. V případě neoprávněné reklamace Vám však budeme muset náklady spojené s vyřízením reklamace zpětně přeúčtovat.

 

Reklamační řád

Reklamační řád upravující vyřizování reklamací nepotravinářského zboží prodejem svatebního zboží  vydaný na základě platných právních předpisů dle zákona

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníka v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v plném znění.

 

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 
Právo zákazníka na reklamování vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je zákazník oprávněn tuto vadu při převzetí zboží, v záruční době, či ve lhůtě k použití, věci reklamovat.

 
Místo uplatnění reklamace
Zákazník uplatňuje reklamaci u firmy, kde zboží zakoupil. Nákup zákazník prokazuje příslušným prodejním dokladem, záručním listem nebo jiným prokazatelným způsobem.

Prosíme, zboží posílejte obyčejně, ne na dobírku, na adresu:

Svatební a párty dekorace

Čepí 120

533 32  Čepí

 
Způsob vyřízení reklamace
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 
Závěrečné ustanovení

Publikované údaje v tomto internetovém obchodě se považují zpravidla za správné. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelů, informací nepřesnou nebo i chybnou. Tyto údaje budou v co nejkratší době opraveny. Internetový obchod si vyhrazuje právo změny informací, obsahu jakožto i cen bez předchozího upozornění.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2019
.


Děkujeme Vám a přejeme Vám příjemné nákupování

v internetovém obchodě http://svatebni-dekorace-pce.cz

Tvoříme eshopy a weby zdarma: ESHOP ZDARMA | Neomezný hosting pro web | Svatební a párty dekorace © 2020